x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Stipendium

Stipendiet kan sökas av medlem i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna. Syftet med stipendiet är att i linje med föreningens stadgar utveckla undervisningen. Stipendiet kan utgöra bidrag till studier, resor, utvecklande av läromedel eller annat som det finns stöd för i stadgarna och som inte arbetsgivaren förväntas betala.

Ansökningsblankett för utskrift finns att hämta här
Mandelkonvalj Design