x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Välkommen!

Lärvuxpedagogernas rikskonferens 2020 flyttas till oktober 2021
På grund av Coronaepidemin och dess följder har styrelsen för Lärvuxpedagogernas riksförening i samråd med arrangören Växjö kommun beslutat att flytta årets planerade konferens till 13–14 oktober 2021.

Antalet anmälningar är i dagsläget mycket litet. Epidemin och dess effekter beräknas fortgå under en längre tid och kommer sannolikt påverka deltagarantalet mycket negativt. Att i detta läge genomföra konferensen skulle vara ekonomiskt oansvarigt och skulle riskera föreningens existens. Därför väljer vi att skjuta på konferensen.

Dagens konferensprogram kommer till övervägande del att ligga fast. Eventuella ändringar redovisas kontinuerligt på hemsidan.

Till er som redan anmält er till årets inställda konferens: Inga faktureringar har gjorts och era anmälningar plockas bort.

Väl mött i Växjö 2021!

Program

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna är en ideell förening med ca 200 medlemmar. Föreningen fungerar som ett nätverk för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I samband med föreningens årsmöte anordnas fortbildningsdagar med föreläsningar, studiebesök och möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Dessutom pågår ett regionalt arbete med kurser och konferenser. Show this text in English Visa texten på svenska

Mandelkonvalj Design