x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2016-05-01

Nätverksträff i Nybro

Minnesanteckningar från "Nätverksgrupp" 2016-04-22
Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Torsås och Nybro.
Närvarande: Louise Berg specialpedagog på Lärvux i Torsås .
Klas Pettersson, studie-och yrkesvägledare för Särskild utbildning för vuxna i Emmaboda
Ulrika Andersson, specialpedagog på Särskild utbildning för vuxna i Emmaboda.
Monica Enberg specialpedagog Lärvux i Kalmar på Axel Weüdelskolan. 
Mikael Gadd, specialpedagog Särskild utbildning för vuxna i Nybro
Ingrid Alriksson, studie-och yrkesvägledare på Särskild utbildning för vuxna och SFI i Nybro.
Tomas Lundh, rektor Särskild utbildning för vuxna och SFI i Nybro.
Ipad i undervisningen
Monica berättade att hennes elever har tillgång till Ipad. Hon har märkt stora framsteg i läsningen. Flera har lärt sig läsa och eleverna har blivit mer självständiga. 
Nya föreläggande
Kommunerna har fått föreläggande att Särskild utbildning för vuxna även ska vara tillgänglig under sommaren. Andra lokala överenskommelser finns dock med arbetsförmedlingen på flera håll. Ett problem kring undervisning hela året om är att finna kompetent personal. 
Nya ämnesområden
Monica berättade att hon har startat upp en litteraturkurs som en delkurs i svenskan och hon använder sig mycket av Inläsningstjänsts utbud av lättläst litteratur.
Mikael har startat en delkurs i biologin om människokroppen. 
Kontakt med politikerna och ekonomi.
Alla i gruppen tycker det är viktigt med kontinuerlig kontakt med kommunpolitikerna. Monica upplever att hon har bra kontakt med politikerna. 
Torsåspolitikerna har ibland bjudits in. I Emmaboda upplevs det dock något trögt med politikerkontakten. De upplever att även ekonomin är ansträngd.
Tomas är ibland med på nämndmötena i Nybro kommun.
Det förekommer en del rektorsträffar och om man har tid och energi så finns det mycket statsbidrag att söka till Särskild utbildning för vuxna. 
Marknadsföring
Louise berättar att hon en gång per termin är ute på boenden och berättar om särvux.  I Emmaboda har de samtal och träffar med gode män och förvaltare. De har även utformat ett häfte som sprids till berörda. 
Kalmar har inte riktigt vågat marknadsföra sig eftersom de är osäkra på om de skulle kunna ta emot fler studerande.
Avslutningsvis
Sammanfattningsvis så upplever lärarna att det är mycket glädjande att jobba på Särskild utbildning för vuxna. Flera av lärarna bestämde dagar så de ska besöka varandras verksamheter. En så kallad skuggning.  /Ingrid Alriksson

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design