x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2016-04-29

Nytt från skolverket!

Om kunskapsbedömning för elever som studerar efter träningsskolans kursplaner.

Kunskapsbedömning träningsskolans kurser

Kommentarer

2016-05-18 18:14
Elisabeth:Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design