x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2015-06-16

Examensarbete Specialpedagogik Christina Njie Sjögren


Vad betyder yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna för elevens syn på sig själv?

Dokumentet ligger under Rubriken Forskning.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design