x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2014-03-20

Nätverksträff i Kalmar

Minnesanteckningar
Nätverksträff för Särskild Utbildning för Vuxna i Kalmar 7/3 2014-03-11
Närvarande: Kalmar: Karin Hovmark, Monica Enberg, Fotini Mavromati-
Athanasiadi
Öland: Christina Larsson
Nybro: Mikael Gadd
Emmaboda: Claes Petersson, Renée Johansson
Alvesta: Harald Petersson
En kort presentation av oss själva och våra olika enheter, gruppstorlekar och resurser.
Vi diskuterade måluppfyllelse, kursernas tidsomfattning och hur vi säkerställer att de som söker våra kurser tillhör målgruppen.
Vi diskuterade hur vi arbetar med information så att alla berättigade nås av erbjudandet om möjlighet till studier.
Vi såg film om lärlingsutbildning, http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/sarskild-utbildning-for-vuxna/film-en-bra-start-for-dialog-1.214053
Claes och Harald informerade om pågående lärlingsutbildning i Alvesta, ett samarbete mellan Alvesta, Älmhult, Ljungby, Växjö, Uppvidinge, Lessebo och Emmaboda kommuner.
http://www.alvesta.se/Barn--Utbildning/Allbo-Larcenter/Utbildningar/Larlingsutbildning-inom-sarskild-utbildning-for-vuxna/
Vi diskuterade uppkomna svårigheter tex med att skaffa praktikplatser, att elevernas möjlighet till ”hab-ersättning” hanteras olika i kommunerna.
Läs mer om lärlingsutbildning i rapporten:
Framgångsrika förebilder inom yrkes- och lärlingsutbildningar i Europa
– för elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättning.
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00612Mikael berättade om samarbete med ”Del-ta”-projektet i Nybro.
http://www.deltaproduktion.se
Monica påminde om att tiderna för Skolverkets dialogträffar nu ligger ute på deras hemsida.
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/kalender/sarskild-utbildning-for-vuxna-dialogtraffar-1.215713
Monica informerade om att Lärvuxpedagogerna kommer att köpa in en halvdagskurs om konsten att skriva LättLäst. Vi hade på förslag att förlägga den till någon av komp.utb.dagarna i slutet på vårterminen.
Påmindes om att SPSM ger råd och stöd, enkelt och snabbt, med hjälp av blankett på hemsidan.
Glädjande att flera av rektorerna deltog i träffen. Samtal och enighet runt betydelsen av att fortsätta träffas för erfarenhetsutbyte i nätverket ca 2ggr/termin.
Nästa träff i Nybro 16/5 kl. 13-15. Kom gärna med förslag till programpunkter. Mikael skickar inbjudan.
Tack Kalmar för en givande nätverksträff --- och för gott fika!


Renée Johansson
Särskild Utbildning för Vuxna
Emmaboda


Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design