x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2013-10-22

Nätverksträff i Kalmar

Minnesanteckningar från mötet i Kalmar
Närvarande: Renée Johansson, Ingela Svensson, Claes Petersson, Fotini A Mavromati och Monica Enberg. Karin Hovmark var med en liten stund.

Kalmar den 16 oktober 2013

De nya allmänna råden om mottagande av elever på Särskolan

"Parläsning" (Fotini)
Genom att läsa samtidigt samma texter, läser eleverna bättre. De vågar läsa längre ord och de har visat förbättringar på sin läsning. De läser snabbare och vågar ge sig in på okända texter.

Gymnasiekurserna (www.skolverket.se/gys2013) Kolla på nätet kursplanerna.

Skolforskning (www.liu.se/forskning) Linköpings Universitet har en bra Forsknings site där man kan läsa om senaste forskning kring funktions nedsättningar. Mycket intressanta uppsatser och rapporter.

Lektionsbanken (www.lektionsbanken.se) Kolla på denna sidan och få lite roliga tips.

Höstens konferenser: Kommunförbundet bjuder in till Konferens om funktions nedsättningar den 29 oktober i Kalmar Salen.

Emmaboda: Reneé bjöd oss till Emmaboda den 13 november på en informations och diskussionsdag. Sylvia från Skolverket kommer att informera om SUV.

Övrigt Ingela visade oss sina sites. Vi tog en snabb lektion om hur hon gjorde när hon skapade sina sites.

Ingela tipsade oss om följande adresser:

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/biologi-saervux/

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/natur-och-miljoe-saervux/

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/spraak-och-kommunikation-saervux/

Nästa mötet är i Borgholm den 04 december kl. 13:30

Vid datorn Fotini

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design