x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2013-08-23

Nätverksträff i Nybro 16/-13

Nybro vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna
bjöd till ett ”Nätverksmöte” den 16 augusti kl. 13.00-16.00

Närvarande var
Monica Enberg från Kalmar och Mörbylånga.
Fontini Mavromati Athanasiadi från Kalmar.
Renee Johansson från Emmaboda.
Claes Petersson (rektor) från Emmaboda.
Mikael Gadd från Nybro.

Vi började med att konstatera att det hade blivit svårt att mötas, under förberedelse tiden inför terminen. Claes och Renee hade fått avstå ett studiebesök på en militär hemlig anläggning i Karlskrona skärgård för att kunna vara med på mötet.
Samtidigt bestämdes mötet tidigt under våren med förhoppningen att lärare och rektorer kunde mötas inför terminen.
Men vi kanske ska hitta tiden att träffas några veckor in i terminen i framtiden.

Ett djupare samarbete?
Claes berättade om olika yrkeslinjer som möts på andra studieorter, ibland långt iväg och att det fungerar alldeles ypperligt.
Vårt problem är att, vill eleverna trots fördelar? Hur löser vi ekonomin? För eleverna buss/taxi för lärarna bil?

(Men det finns fördelar om vi kan utnyttja olika kunskaper hos de olika lärarna)

Fontini föreslog en gemensam arbetsmetod. Att en stor elevgrupp i Kalmar bjuder in elever från Emmaboda och Nybro för att lyssna
på lektionerna i Kalmar.
.
Mikael och Renee menade att tanken var god men att det var svårt för deras elever att ta emot kunskaper från så många elever samtidigt.

Det är givetvis svårt för Fontini som har så mycket större elevgrupper att undervisa.


Mikael o Renee berättade om ett gemensamt arbete.

Mikael visade ett grupparbete i samhällskunskap. Där man bjudit in en socialsekreterare i Nybro som arbetar med LSS, boende och olika former av hjälp i vardagen.
Kunskaperna från studiebesöket delade man med sig av och diskuterade med eleverna i Emmaboda. Som även berättade och visade arbeten som beskrev deras liv och stolthet

Det finns fördelar när två lärare och två elevgrupper möts. Det blir även kunskaper som möts konstaterade vi.
Monica berättade att i Kalmar/Mörbylånga (om jag förstod det rätt) används från denna termin bara IPAD för eleverna och man ser bara fördelar för eleverna.

Claes och Renee berättade om förberedelserna inför mötet med Sylvia Lindqvist vid Skolverket. Man kanske behöver en större lokal för att intresset för att delta är stort i de olika kommunerna.

Fotini berättade om Kooperativ inlärning som bygger på att en liten grupp elever arbetar tillsammans utifrån instruktioner som gör att både det egna och det gemensamma lärandet maximeras.


Tack för mötet Mikael Gadd den 22 augusti 2013

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design