x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2023-09-05

Rikskonferens 2023

Välkomna till årets Lärvuxkonferens!
Konferensen går av stapeln tisdag 3/10 och är i år digital.
Konferensen är gratis för alla medlemmar och du kan anmäla dig via länken längst ner i det här utskicket. Länken och programmet finns också på hemsidan.
Vi behöver också fler som vill engagera sig i föreningens arbete, genom att vara styrelsemedlem, valberedning eller revisor. Är du intresserad, hör av dig till oscar.zier@vetlanda.se

Program
9.00 Start
9.10 – 10.30 Föreläsning Renée Luthra
Efter gymnasiesärskolan – unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som
varken arbetar, studerar eller deltar i daglig verksamhet

10.45 – 11.45 Panelsamtal om IF och arbete – Renée Luthra och representanter från Skolverket, spsm
och FUB
11.45 – 13.00 Lunchpaus
13.00 – 13.45 Årsmöte
14.00 – 14.30 Information från UHR – Möjligheter med europeiskt samarbete och utbyte
14.45 – 16.15 Föreläsning Helena Taubner

Hållbarhet i arbetslivet efter gymnasiesärskolan
En hållbar situation i arbetslivet är viktig, inte bara för individen själv utan även för samhället i stort, och utgör dessutom en del av FN:s globala hållbarhetsmål. Detta gäller alla människor, och därmed även personer med intellektuell funktionsnedsättning. Trots detta är det svårt för många personer med bakgrund i gymnasiesärskolan att få och sedan behålla arbete över tid. Föreläsningen handlar om forskning om vad som kan bidra till ett hållbart arbetsliv för den här gruppen. Forskningen bygger på en intervjustudie där både deltagare med bakgrund i gymnasiesärskolan och deras arbetsgivare har intervjuats.


anmälan rikskonferens

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design