x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2022-09-19

Regional Nätverksträff i Lund

Den 9 maj 2022 höll vi en regional nätverksträff för Lärvuxpedagogerna. Syftet med träffen var att inspirera i möten med personer som faller utanför normen, som kanske har någon form av funktionsnedsättning, samt att skapa förutsättningar för diskussion och erfarenhetsutbyte kring angelägna och aktuella samtalsämnen. Närvarande på träffen var förutom värdskolan Komvux Lund med Biträdande rektor, tre speciallärare och en projektsamordnare följande deltagare:

Lärare, studie och yrkesvägledare, rektorer och samordnare från Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Svalöv, Ystad, Trelleborg, Båstad, Växjö, Karlshamn, Halmstad, Landskrona, Falkenberg (distans) och Helsingborg.

Dagen började med gemensam frukost och presentation. Efter det lyssnade vi på en föreläsning av Jonas Helgesson, författare, föreläsare och stå-upp komiker som gav oss sitt föredrag ”Ett CP-bra liv”. Efter lunch hade vi erfarenhetsutbyte i mindre grupper med följande punkter enligt önskemål i samband med anmälan:

· Kombination av yrkesutbildning och Lärvux – exempel, utmaningar och möjligheter

· Kombination av studier på Lärvux med studier på övriga Komvuxkurser på grundläggande och gymnasial nivå - utmaningar och möjligheter. Finns det exempel på skolor som arbetar gränsöverskridande, där elevens behov och inte IF-diagnosen är styrande? Anpassad SFI.

· Hur kan Lärvux profilera sig för att locka elever? Ska man till exempel vända sig till en viss målgrupp?

· Digitalisering på Lärvux. Fungerar det att anordna Lärvux på distans? Erfarenheter (från pandemin). Digital tillgänglighet. Digitala verktyg som tydliggörande pedagogik.

· Undervisning och bedömning i praktiken. Samtal kring nivå på innehåll och förslag på bra material för vuxna. Implementering av Lärvux i Komvux och nya betygsättningsförfarande. Tankar om hur vi jobbar med förändringarna om samtycke och relationer i läroplanen.

Deltagarna fick välja grupp utifrån intresse och i varje grupp utsågs en sekreterare som gjorde en kort sammanfattning att skicka till Lund för sammanställning och vidareförmedling till samtliga deltagande kommuner.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design