x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-09-28

Medlemsbrev september 2021

Äntligen öppnar vi upp för undervisning på våra skolor och det känns fantastiskt kul att få träffa elever och kollegor igen. Vi har haft ett tufft år men nu tar vi nya tag och jobbar för att få fler elever att söka till vår utbildning.
Vi hade styrelsemöte i slutet av augusti då vi förberedde frågor kring vårt årsmöte. Några kommer att lämna sina styrelseuppdrag och vi behöver fler intresseanmälningar för att fylla styrelseplatserna.

Skolverkets Lotta Heden och Annelie Svantesson kommer att informera om förändringar som skett gällande Komvux som särskild utbildning.

Konferensserien ”Mötesplats vux” var mycket givande och gav möjlighet till information från skolverket och kollegialt stöd. Det kändes bra att frågor som specifikt rör Komvux som särskild utbildning också lyftes i det större forumet.

Skolverket erbjuder även utbildningarna
Att organisera för komvux som särskild utbildning - en del av komvux - Skolverket och

Introduktion till Supported Education - Skolverket

Vi påminner om vårt årsmöte den 13 oktober med start 15.30 och hoppas att så många som möjligt kommer att delta. Kom även ihåg att betala medlemsavgiften.
Med vänlig hälsning
Styrelsen/ Ing-Marie Boström Svensson

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design