x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-08-20

Mötesplats vux 2021

Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet.

Träffarna äger rum på Teams den 13, 16 och 17 september klockan 9-12:30.

Anmälan öppnar den 5 augusti.

Länk till: Mötesplats vux

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design