x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-06-24

Så funkar det för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Skolverket informerar om Komvux som särskild utbildning.

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/sa-funkar-det-for-elever-med-intellektuell-funktionsnedsattning-att-ga-pa-komvux

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design