x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-05-18

Har du tid att fylla i en enkät?

Skolverkets vuxenutbildningsenheten har gett Linköpings universitet i uppdrag att ta reda på hur lärare tolkar och tillämpar läroplan och andra styrdokument inom komvux, inklusive särskild utbildning. Därför finns det en enkät för lärare att fylla i. Hoppas du vill vara med!

https://liu.se/forskning/vuxplan


Klickbar länk till enkäten!

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design