x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-02-02

Medlemsbrev februari 2021

1.Lärvuxpedagogerna styrelse har haft sitt första styrelsemöte för i år och vi träffades online via Skype. Några viktiga punkter som vi tog upp var:

• Rikskonferensen i Växjö oktober 2021. Vi jobbar vidare och hoppas att vi kan ses live då.

• Några ur styrelsen har varit med i en fokusgrupp som Skolverket bjöd in till. Skolverket har fått i uppdrag att analysera orsaken till minskade elevantal i Komvux som särskild utbildning, stödja kommunerna att erbjuda Komvux som särskild utbildning samt utveckla studie- och yrkesvägledningen för målgruppen.

• Styrelsen framöver. Några kommer att kliva av sina uppdrag till hösten och vi söker efter medlemmar som skulle vilja gå in i arbetet i styrelsen. Om du är intresserad eller har frågor om styrelsearbetet kan du kontakta ditt kontaktombud eller någon annan i styrelsen.

• Nästa styrelsemöte är den 5/3.

2. En idé som vi har inom styrelsen är att ni som vill ska kunna mötas digitalt via föreningen. Tanken är att du som medlem kanske vill dela med dig kring någon kurs, hjälpmedel, kunskap du har, distansutbildning, metod som du kan eller något annat som du använder i din vardag på Komvux som särskild utbildning. Varför inte bjuda in till ett digitalt studiebesök? Det är givande att höra andra och få se hur andra jobbar och kanske kunna ställa frågor. Vi du/ni dela med er av något i er vardag? Hör av er till elisabet.arvidsson@ornskoldsvik.se

3.Vi ser att när vi gör mailutskick så kommer många brev tillbaka olevererade. Kolla med kollegor om de också får utskicken och i annars fall kan de gå in och uppdatera sina uppgifter eller kontakta sitt kontaktombud (adresser finns på hemsidan).

4.Ett litet tips: Se hur andra jobbar med digitala lärmiljöer i kväll kl. 19:00 är det DIGIJAG GALA. Du kommer få information om lärmiljön DigiJag, träffa deltagare på kursen Anpassad IT, lyssna på beslutsfattare, experter och lärare samt sjunga och dansa med oss. Du hittar länken till DigiJagGalan på: www.fub.se/digijaggala2021


Sköt om er och hör av er om ni har några funderingar!

Lärvuxpedagogerna styrelse/ Elisabet Arvidsson
Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design