x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2020-02-05

Brev från Skolverket!

Skolverket kommer under våren 2020 (februari och mars) göra en behovsanalys av kursplanerna inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Arbetet görs inför en eventuell revidering av kursplanerna. I det arbetet skulle vi behöva hjälp av lärare som arbetar i skolformen. Finns det behov av förändringar i kursplanerna på grundläggande nivå? Är innehållet i kurserna relevant? Fungerar innehållet för alla elever? Skulle vissa kurser behöva minskas eller ökas i omfattning/poäng?….
Vi vill gärna ha synpunkter från undervisande lärare för att kunna göra en så bra behovsanalys som möjligt. Om du har synpunkter på kursplanerna och/eller förslag på förbättringar kan de skickas till eva.forsell@skolverket.se senast 31/3.


Hälsningar Eva

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design