x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2019-10-01

Medlemsbrev oktober 2019

Kära medlemmar i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna!

Konferens i Uppsala ”Nya möjligheter”. Vi är just hemkomna från konferensen som bjöd på många spännande och inspirerande föreläsningar. Styrelsen fick tyvärr höra att många av våra medlemmar inte fick åka p.g.a. ekonomisk spariver i kommunerna. Det är synd och tråkigt att inte alla som önskar får ta del av en så bra och riktad kompetensutveckling som våra konferenser ger oss som arbetar inom Särskild utbildning för vuxna.

Föreläsarnas presentationer har ännu inte kommit. Men vi tror att de är på gång och så fort vi får dem läggs de ut på vår hemsida under konferenser Uppsala 2019.

2020 års konferens kommer att bli i Växjö den 14-15 oktober. Det ser vi fram emot.

Årsmöte Följande medlemmar sitter i styrelsen:

Ordförande, Ing-Marie Boström Svensson

Kassör, Helen Borell

Sekreterare, Louise Berg Torsås, kontaktombud för Skåne, Blekinge

Ledamot och Ansvarig för hemsidan, Elisabet Arvidsson, kontaktombud för Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna, Västmanland

Ledamot, Kristina Flinck Holmqvist, kontaktombud för Uppsala, Södermanland, Örebro, Östergötland, Stockholm

Suppleant Ulf Forsberg, Vaggeryd, kontaktombud för Halland och Västra Götaland

Suppleant Mikael Gadd, Nybro, kontaktombud för Kalmar, Jönköping, Gotland och Kronoberg.
Har du frågor, förslag eller annat du vill ta upp kontakta ditt ombud i styrelsen.


Medlemsavgiften för 2019-20. Du som inte betalat uppmanar vi att göra det. Ju fler medlemmar vi är ju större chans har vi att påverka. Avgiften är 200 :- och betalas in på pg.nr. 448 83 91-6. Vårt organisationsnr. är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.
Kontrollera dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se
För medlemsavgiften får du tillgång till hemsidan, möjlighet att söka bidrag till Nätverksträffar, utvecklingsarbete samt om du lägger ut en uppsats. Dessutom får du rabatt på konferensavgiften.

Med förhoppning om en härligt inspirerande höst

MvH Styrelsen för Lärvuxpedagogerna
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala


Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design