x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-09-25

Medlemsavgift

Här kommer bara en liten påminnelse...

Om du inte redan gjort det så är det hög tid att betala in årets medlemsavgift till Lärvuxpedagogerna. 200 kr/år

Om du själv betalar ditt medlemskap går det enkelt att swisha betalningen till 123 483 06 18 eller betala in via
postgiro nr 448 83 91-6.

Vill du istället ha en faktura kontakta vår kassör Helen Borell, på adressen: helen.borell@varmdo.se.

Det är viktigt att märka betalningen med namn och ort.

Om ni är anmälda till årets konferens är det extra viktigt att betala in medlemsavgiften nu så ni erhåller medlemspriset på konferensen.

Kom-ihåg att ni alla är viktiga som medlemmar. Vi kan tillsammans driva frågor kring Särskild utbildning för vuxna, både lokalt och nationellt. Så skicka gärna in frågor och funderingar till styrelsen. Vill ni ha hjälp att få kontakt med andra skolor, hör av er till ditt kontaktombud.

Är det någon av er som inte är aktuell som medlem längre så får du gärna höra av dig till ditt kontaktombud så kan vi ta bort dig ur våra register.
Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design