x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-08-15

Lärvux rikskonferens 2018

Komihåg att sista anmälningsdagen till årets konferens är fredagen den 24 augusti. Konferensen har temat "Samverkan för allas rätt till utbildning".
Hoppas vi ses! / Styrelsen

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design