x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-05-18

Fortbildningsdag i Alvesta

Fortbildning i Alvesta

Tisdagen den 17 april träffades närmare 100 pedagoger, skolledare och studie- och yrkesvägledare på Hotell Rådmannen i Alvesta. Deltagare från hela södra Sverige samlades för att lyssna på utbildningsråden Lotta Hedén och Eva Forsell från Skolverket samt för att utbyta erfarenheter från sina olika verksamheter. Genom att man vände sig till tre olika yrkesroller som var och en på sitt sätt jobbar med Särskild utbildning för vuxna så skapades en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter.
Efter att Skolverket under förmiddagen informerat om gammalt och nytt så arbetade man efter lunch i två olika grupperingar. Först blandade man samtliga yrkeskategorier för att bl.a. diskutera frågor som Lotta och Eva skickade med ut i grupperna. Efter lite kaffe var det sedan dags att sitta i yrkesinriktade grupper för att på så vis kunna diskutera mer specifika frågor som då i första hand rörde den egna yrkeskategorin.
Lotta och Eva tryckte under sin fördragning bl.a. på den frihet vi har i att organisera undervisningen inom skolformen bara vi har elevernas bästa för ögonen. För att inte hamna i en situation där man ”gör som man alltid har gjort” så är sådana här dagar särskilt intressanta. Att höra hur man resonerat och hur man genomför verksamheten i andra kommuner kan bli en inspiration till att forma något nytt och intressant i den egna kommunen. Förhoppningsvis var detta också en början på ett fortsatt givande nätverkande mellan flera av deltagarna.
Tack vare ekonomiskt bidrag till lokalkostnaden från Lärvuxpedagogerna lyckades man hålla kostnaden nere till att enbart handla om mat och fika. Som motprestation informerade Monica Enberg från Kalmar om föreningen och lyckades på så vis sprida information om föreningen och förhoppningsvis också locka till sig några nya medlemmar.
Arrangör för fortbildningsdagen var Allbo Lärcenter i Alvesta som på ett föredömligt sätt initierade, planerade och organiserade den givande dagen.
/ Harald Petersson

Tillägg till ovanstående text:
Tack Harald för att du ordnade denna fortbildningsdag för pedagoger, skolledare och studie- och yrkesvägledare! Så bra och välorganiserad den var! Sådana här dagar behövs!
/Monica

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design