x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-02-03

Fortbildningsdag Särskild utbildning för vuxna

Välkommen
till en fortbildningsdag om organisation och administration av
Särskild utbildning för vuxna
När: Tisdag 17 april 2018 kl. 09.00 – 16.00
Var: Hotell Rådmannen, Alvesta
Hur: Undervisningsråden Eva Forsell och Lotta Hedén från
Skolverket informerar om nyheter och svarar på frågor om
skolformen.
Vi träffas också kollegialt i smågrupper och utbyter tankar
och erfarenheter från våra egna verksamheter.
Intresseföreningen Lärvuxpedagogerna informerar kort om
föreningens arbete.
För vem: Skolledare, lärare, Studie- och yrkesvägledare m.fl.
Kostnad: 250 kr/deltagare för lunch och två kaffe
PS. Har du någon specifik fråga du gärna vill diskutera eller ha svar på
så kan du skicka med den i samband med anmälan.
Anmälan om deltagande skickas till: harald.petersson@alvesta.se
senast 29 mars. Frågor? Slå en signal till 070-261 88 89 (Harald)
Program
Särskild utbildning för vuxna i Alvesta den 17 april 2018
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.45 Välkomna - Daniel Söderberg, rektor, Allbo Lärcenter
09.30 – 11.15 Nytt från Skolverket - Eva Forsell och Lotta Hedén
11.15 – 11.30 Presentation av Lärvuxpedagogerna – Monica
Enberg, Kalmar
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 14.00 Kollegiala gruppdiskussioner
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30 Genomgång av frågeställningar som dykt upp under
gruppdiskussionerna. Eva Forsell och Lotta Hedén
hjälper oss att reda ut begreppen.
15.30 – 16.00 Summering av dagen och avslutning

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design