x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-01-26

REGIONKONFERENSEN FÖR LÄRVUXPEDAGOGER

REGIONKONFERENSEN FÖR LÄRVUXPEDAGOGER
I SKÅNE, BLEKINGE OCH DELAR AV HALLAND

I år träffas vi på Lärvux i Malmö

Datum: 15 maj 2018

Temat för träffen är hur vi kan konkretisera förmågorna i våra kursplaner för eleverna.

Föreläsare: Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog.

I hennes föreläsning kommer vi att få verktyg för hur vi kan konkretisera förmågorna för eleverna, genom ett medvetet förhållningssätt göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och hur de kan visa upp sin kunskap.

I vanlig ordning träffas vi kvällen innan för att kunna få tillfälle att nätverka med varandra.

Boka dagen i din kalender!

Mer information kommer senare!

Varmt välkomna!

Vid frågor: larvux@malmo.se

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design