x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-01-11

Medlemsbrev december 2017& januari 2018

Medlem i Lärvuxpedagogerna
Är du inte medlem i Lärvuxpedagogerna så ska du passa på att bli det. Genom medlemsavgiften får du åka på Lärvuxpedagogernas rikskonferens till ett reducerat pris, men du har också möjlighet att söka bidrag till nätsverksträffar, få stipendier och få tillgång till information på föreningens hemsida. Din medlemsavgift gör att vi kan stödja varandra och genom styrelsens arbete fungera som remissinstans när det kommer förslag på förändringar inom vår verksamhet.
Så här gör du:
Medlemsavgiften på 200 kr betalas in på föreningens konto 448 83 91 – 6, märk inbetalningen med namn, skola och kommun. Vårt organisations nr är 855 100-0469. Behöver du ett fakturaunderlag kan kassören ordna det. helen.borell@varmdo.se

Som ny medlem måste du själv gå in och registrera dig (OBS fyll i mailadress) på hemsidan, då får du inloggningsuppgifter skickade till dig. Du som redan är registrerad behöver inte göra det igen men kontrollera gärna dina uppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan
www.larvuxpedagogerna.se Kassören kommer att fylla i att du betalat när pengarna kommit in på kontot. Du kan själv se om och när du betalade senast på hemsidan.
Passa på att titta in i de olika rummen på hemsidan och läs under Nyheter vad som hänt.

Styrelsemöte
Den 1-2 februari 2018 har vi styrelsemöte i Stockholm då vi kommer att träffa skolverkets undervisningsråd Eva Forsell och utredningssekreterare i Vuxenutredningen, Mona Siösteen på fredag den 2/2. Passa på att ställa frågor till oss så tar vi med oss dem till mötet.

Lärvux rikskonferens 2018
27-28 september 2018 är det rikskonferens i Örebro under temat:
Samverkan för allas rätt till utbildning

Vi önskar er alla en god fortsättning på året 2018
Styrelsen i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna
Kristina Flinck Holmqvist

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design